Rabu, 16 September 2009

Hujan Hidayah Akan Segera Turun…!

Dalam satu bulan terakhir ini banyak hal yang menimpa rombongan-rombongan dakwah yang sedang bergerak di seluruh dunia. Insya Allah semuanya ini pada hakekatnya adalah ujian, Allah sedang menguji ketawajuhan kita, Allah sedang menguji amal dan keyakinan keyakinan serta keistiqomahan kita.

Apapun yang terjadi di muka bumi ini Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat dan Allah Maha Berkehendak. Sebagaimana Rasulullah saw dan sahabatnya diasingkan di sebuah lembah di Mekah dalam keadaan tidak ada makanan, kesulitan, kelaparan dan penderitaan. Bila Allah mau, maka makanan Mana dan Salwa yang pernah Allah turunkan pada ummatnya Nabi Musa akan Allah turunkan juga kepada Rasulullah saw dan sahabatnya waktu itu. Tapi Allah tidak turunkan karena Allah sedang menguji, dan ketika mereka lolos dari ujian maka derajat dan pahala yang Allah janjikan telah menanti mereka.

Semoga apa yang dilakukan oleh aparat kepada rombongan-rombongan dakwah adalah karena ketidak tahuan mereka terhadap usaha dakwah ini. Dan dengan ijin Allah semoga apa yang mereka lalukan justru akan menjadi asbab hidayah bagi mereka. Dan bila mereka melakukannya dengan kebencian dan permusuhan, maka biarlah mereka berhadapan sendiri dengan pemilik seruan dan pemberi perintah dakwah, yaitu Allah Swt sendiri. Hanya ada dua saja, hidayah atau azab…., mana yang terbaik bagi agama ini, Allah sendiri yang Maha Tahu.

Barangsiapa yang membereskan hubungan antara dirinya dengan Allah, niscaya Allah akan membereskan hubungan antara dia dan manusia semuanya. Barangsiapa yang membereskan urusan akheratnya, niscaya Allah akan membereskan baginya urusan dunianya. Barangsiapa yang selalu menjadi penasehat yang baik untuk dirinya sendiri, niscaya Allah akan menjaganya dari segala bencana.


Reblog this post [with Zemanta]

Tidak ada komentar: